Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Šī Dokumenta Nolūks

Jobilla noteikumu un nosacījumu mērķis ir noteikt pamata juridiskās robežas, kurās Jobilla sniedz pakalpojumus gan uzņēmumiem, gan privātpersonām un kurās Jobilla pakalpojumus ir atļauts izmantot.

Visiem jebkura veida Jobilla pakalpojumu lietotājiem ir jāizlasa šis dokuments un jāpiekrīt šiem noteikumiem, lai turpinātu vai sāktu izmantot Jobilla pakalpojumus.

Šī noteikumu versija ir atjaunināta 2019. gada 9. aprīlī, un ir piemērojama nekavējoties.

Jobilla patur tiesības jebkurā laikā atjaunināt un mainīt jebkuru vai visus šos Noteikumus un Nosacījumus.

Visi mūsu pakalpojumu lietotāji tiks informēti caur e-pastu par iespējamām šī dokumenta satura izmaiņām.

Noteikumu un nosacījumu darbības joma

Šie Pakalpojuma noteikumi (turpmāk “Noteikumi”) attiecas uz visiem pakalpojumiem (turpmāk “Pakalpojumi”), ko sniedz Jobilla Oy (turpmāk “Jobilla”).

Piekļuve Pakalpojumam un tās Ierobežojumi

Jobilla piešķir Klientam piekļuvi Pakalpojumam saskaņā ar šiem noteikumiem. Jūs nedrīkstat izmantot pakalpojumus, pārkāpjot šos noteikumus. Jums nav tiesību pārdot vai citādi nodot piekļuvi pakalpojumiem jebkurai trešai personai. Pakalpojuma uzticēšana neietver īpašumtiesību vai citu intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu.

Pakalpojuma nodrošināšana

Jobilla darbojas kā programmatūras sistēmas nodrošinātājs un pakalpojumu sniedzējs mūsu klientu uzņēmumiem.

Jobilla nav atbildīga par trūkumiem vai citām iespējamām kļūdām saturā, ko mūsu lietotāji publicē platformā, bet tā cenšas publicēt saturu tikai no uzticamām un labi informētām personām.

Jobilla ir tiesīga sniegt Pakalpojumu tādā veidā, kādu tā uzskata par piemērotu, un pakalpojumu sniegšanā izmantot apakšuzņēmējus un to saistīto uzņēmumu sagatavoto saturu, kā arī veikt jebkādas izmaiņas, kas ietekmē Pakalpojumu tehnoloģijas, saturu un izmantošanu. Jobilla nenes atbildību par izmaksām, kuras var rasties Klientam šo izmaiņu dēļ.

Jobilla nes atbildību par tiesībām sniegt šajos noteikumos minētos pakalpojumus. Jobilla negarantē, ka Pakalpojuma lietošanā neradīsies traucējumi, bet gan cenšas nodrošināt, lai telekomunikāciju jauda būtu pietiekama un vajadzības gadījumā mazinātu iespējamās telekomunikāciju traucējumu sekas. Tomēr Jobilla nenes atbildību par pārtraukumiem un traucējumiem, kā arī to radītajām sekām.

Intelektuālā Īpašuma Tiesības

Visas tiesības uz programmatūru un citām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar Pakalpojumu īstenošanu, pieder Jobilla vai trešām personām. Papildus šīm ierobežotajām lietotāju tiesībām šie noteikumi nepiešķir klientiem nekādas citas tiesības attiecībā uz Pakalpojumiem vai citiem saistītiem intelektuālajiem īpašumiem.

Jobilla nes atbildību par to, lai līguma noslēgšanas brīdī Pakalpojums nepārkāptu esošās intelektuālā īpašuma tiesības Somijā. Jobilla nenesīs atbildību par jebkādiem trešās puses intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kas izriet no Pakalpojuma izmantošanas nolūkiem, kuri nav tam izstrādāti vai apstiprināti, vai arī, ja Pakalpojumu izmanto, pārkāpjot Jobilla norādījumus vai pārkāpjot šos noteikumus un nosacījumus.

Klienta Pienākumi un Tiesības

Klientu Dati
Visas tiesības uz klienta ievadīto un uzturēto materiālu Pakalpojumam paliek Klienta ziņā. Klients ir atbildīgs par savu materiālu precizitāti un likumību, kā arī par to, ka materiāls nesatur datorvīrusus vai citu ļaunprātīgu programmatūru, vai ļaunprātīgu kodu, kas var nodarīt kaitējumu Jobilla vai citiem tā lietotājiem. Jūs garantējat, ka jums ir tiesības un piekrišana izmantot datus, ko ievietojat Jobilla sistēmā, un citus materiālus un / vai personisko informāciju, ko jūs iesniedzat.

Darbību likumība
Klients ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka Pakalpojuma lietošana un izmantošana, ieskaitot ziņu sūtīšanu, ir likumīga un ka tā nav maldinoša vai nepārkāpj noteikumus vai trešās personas, intelektuālās vai citas tiesības. Klients apņemas ievērot spēkā esošos tiesību aktus par personas datu apstrādi un publicēšanu, tiešu elektronisko mārketingu un klientu mārketingu, kā arī jebkādas instrukcijas, ko īpaši sniedz Jobilla savā darbībā, tostarp mūsu Konfidencialitātes politiku, Datu aizsardzības politiku un šo Noteikumu un Nosacījumu dokumentu.

Jobilla materiāli
Pakalpojums var ietvert ar autortiesībām aizsargātu materiālu, piemēram, Jobilla un / vai Jobilla saistīto uzņēmumu radītas veidnes vai attēlus. Klients tos drīkst izmantot tikai saistībā ar Jobilla sniegtajiem Pakalpojumiem.

Klientu Tiesības

Slepenības pienākums
Jobilla apņemas saglabāt visu konfidenciālo informāciju un personas datus, kas saņemti no Klienta, nepubliskotus un konfidenciālus. Jobilla apņemas to neizmantot, lai ražotu Pakalpojumu, kas nav saistīts ar Klientu. Ja Jobilla sniedz klienta konfidenciālo informāciju saviem apakšuzņēmējiem, tas nodrošina, ka arī apakšuzņēmēji apņemas glabāt šo informāciju slepenībā. Šī apņemšanās paliks aktīva arī pēc tam, kad Pakalpojums un līgumi starp Jobilla un Klientu būs izjaukti.

Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana
Somijas likumi attiecas uz Pakalpojuma izmantošanu. Domstarpības par Pakalpojumu un šo statūtu izmantošanu galvenokārt tiek risinātas, pusēm savstarpēji vienojoties. Ja tas nerada apmierinošu iznākumu, strīdus izšķir Helsinku apgabala tiesā.

Noteikumu un nosacījumu likumīgums
Šie Noteikumi un Nosacījumi stāsies spēkā ar 09.04.2019. un pagaidām būs derīgi. Jobilla patur tiesības mainīt šos Noteikumus un Nosacījumus. Jums tiks paziņots par jauniem Noteikumiem un Nosacījumiem e-pastā.