Jobilla Yleistietoa

Rekisteriseloste

Internet Group Finland Oy: Asiakasrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Internet Group Finland Oy (2655898-5)

Hermannin Rantatie 12A, 00580 Helsinki, Finland

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Mikael da Costa

Mikael@finternet-group.com

3. Rekisterin nimi

Jobillan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen tarkoitus

Asiakkaan tietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

- Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

- Asiakastapahtumien varmentaminen

- Markkinointi

- Tilastointi ja analysointi

- Muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

- Yhteystiedot (Nimi, osoite, puhelinumero, sähköposti)

- Rekisteröitymistiedot (salasana, web cv, yksilöivät tunnisteet)

- Ikä, sukupuoli, arvot, työhistoria, koulutustiedot

- Muut asiakassuhdetta koskevat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaista koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

- Asiakkaalta itseltään internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

- Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

- Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, Puhelinyhtiöiden yhteystietorekisteriestä ja muista vastaavista yksityisistä tai julkisista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan rekisteröidyn suostumuksella:

- Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilölain mukaisesti

Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

8. Rekisteröidyn oikeudet

- Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

- Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 045 1463755 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

- Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineisto ei ole

- Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste CV-tietokannalle.

1. Rekisterinpitäjä

Internet Group Finland Oy (2655898-5), info@jobilla.fi

Hermannin Rantatie 12A, 00580 Helsinki, Finland

2. Rekisterin nimi

CV-tietokanta

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

CV-tietokannan tietoja käytetään sähköisessä rekrytoinnissa. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)

4. Rekisterin tietosisältö

Tallennettavat tiedot ilmenevät kunkin avoimen työpaikan hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. Hakijan hakemusta säilytetään 15 kuukautta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoana tietolähteenä on hakija itse

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

CV-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu rekisterinpitäjän käyttöön.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

CV-tietokannan käyttöoikeus on rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä. Palvelun tarjoaja (Internet Group Finland Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.