Top_Illustration_English_flat
Noteikumi un Politika
Privātuma Politika
Kā pieprasa Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR)

Galvenā Informācija

Reģistrs
Jobilla Oy
Uzņēmuma ID: 2655898-5
Vuorikatu 16A 7-8, 00100 Helsinki Finland

Kontaktpersona
Leo Sjöberg
CTO, Datu Aizsardzības Inspektors
leo.sjoberg@jobilla.com

Šī Dokumenta Nolūks

Jobilla konfidencialitātes politikas mērķis ir precīzi norādīt, kāda informācija Jobilla tiek vākta no tās lietotājiem, kā un kāpēc šie dati tiek apstrādāti.

Jobilla platformas lietotājiem ir jāsniedz Jobilla piekrišana datu vākšanas un apstrādes darbībām, kas norādītas šajā dokumentā, ņemot vērā to, ka Jobilla sniedz darbā pieņemšanas mārketinga programmatūras pakalpojumus.

Diemžēl bez piekrišanas turpināt darbu, lietotāji nevarēs izmantot Jobilla pakalpojumus.

Jobilla vienmēr reģistrēs piešķirto piekrišanu (caur e-pasta adresēm, ko izmanto mūsu apmeklētāji) vēlākiem auditēšanas nolūkiem.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu datu apstrādes piekrišanu, sazinoties ar mūsu Datu aizsardzības inspektoru, izmantojot šajā dokumentā sniegto kontaktinformāciju. Šādā gadījumā, lūdzu, pārliecinieties, vai esat ar mums sazinājies, izmantojot to pašu e-pasta adresi, caur kuru sākotnēji sniedzāt piekrišanu.

Papildinformāciju par to, kā Jobilla aizsargās jūsu privātumu, un kas būs pilnvarots veikt ar jums saistīto datu apstrādi mūsu sistēmā, skatiet “Datu aizsardzības politika” un tā pielikumu. Šie dokumenti vienmēr ir jāiesniedz kopā, un jums tie būs jāizlasa, pirms tiks dota Jobilla piekrišana datu apstrādei.

Jobilla ciena lietotāju konfidencialitāti un nekad neizpauž un nepārdod apkopoto informāciju trešajām pusēm.

Kādus datus mēs ievācam un kā tie tiek izmantoti?

Savāktie personas dati nedaudz atšķiras atkarībā no lietošanas gadījuma, kādā dati tika savākti no jums. Ja esat pieteicies darbam, izmantojot Jobilla darba portālu vai kādu no mūsu klientu karjeras lapām vai darbā pieņemšanas sistēmu, no jums var iegūt šādu informāciju:

1. Pilns vārds
2. E-pasta adrese
3. Telefona numurs
4. CV (Curriculum vitae) un jūsu aktuālo darba pieteikumu
5. Jūsu reģistrācijas avots / pieteikums (var būt HTTP novirzītājs vai specifiskas vakances ID, caur kuru jūs pieteicāties)

Ja reģistrējaties mūsu platformā vai savienojaties ar mums ar citiem digitālajiem līdzekļiem, no jums iegūtie dati var nedaudz atšķirties no populārākajiem lietošanas gadījumiem, kas norādīti iepriekš. Personas datu vākšanu uzņēmums, kas apstrādā jūsu datus, var paplašināt manuāli, piemēram, izmantojot darba intervijas piezīmes vai e-pasta ziņojumus par kandidātiem.

Jūs vienmēr tiksiet iepazīstināts ar mūsu “Konfidencialitātes politiku”, “Datu aizsardzības politiku” un mūsu pakalpojuma noteikumiem, un jums būs jāsniedz Jobilla piekrišana datu vākšanai un apstrādei, pirms tiks apkopoti un uzglabāti visi personas dati.

Savāktos personas datus apstrādās tikai sekojošas puses:

1. Jobilla pilnvarotais personāls vai tiešie darbuzņēmēji
2. Jobilla klientu uzņēmumu pilnvarotais personāls

Jobilla platforma pieprasa, lai katrs lietotājs, kas apstrādā datus, autentificētos ar saviem personiskā lietotāja akreditācijas datiem. Lietotāji tiks tālāk autorizēti, izmantojot Jobilla platformas piekļuves vadības saraksta (ACL) funkcionalitāti, kas nodrošinās, ka viņiem tiks piešķirta tikai iespēja apstrādāt datus, kuriem viņi ir tieši pilnvaroti.

Personas dati var tikt apstrādāti sekojošiem mērķiem:

1. Lai Jobilla analizētu mūsu pakalpojuma lietotājus, nodrošinot uzņēmumiem vērtīgāku funkcionalitāti, izmantojot mūsu platformu efektīvākai rekrutēšanai
2. Lai Jobilla klientu uzņēmums, kas sākotnēji vāca no jums informāciju, sazinātos ar jums par iespējamām darba iespējām
3. Lai Jobilla klientu uzņēmums, kas sākotnēji vāca informāciju no jums, atšķirtu darbam iespējamo piemērotus kontaktus no viņu savāktajiem “Talent Pool”
4. Lai Jobilla AI sniegtu ieskatu uzņēmumiem, kas izmanto mūsu pakalpojumus, par darbā pieņemšanas procesiem un/vai to “Talantu kopām”

Personas dati vienmēr ir saistīti ar uzņēmumu, un tiem nevarēs piekļūt neviens cits Jobilla klientu uzņēmums, kā tikai tas, ar kuru saistībā jūs brīvprātīgi sniedzāt piekrišanu datu apkopošanai un sākotnēji iesniedzāt datus mūsu sistēmā.

Jobilla uzliks pseidonīmu (padara datus neidentificējamus), ja dati tiks izmantot vispārīgākiem vai plašākiem statistikas mērķiem, lai nodrošinātu, ka šāda rīcība neapdraud jūsu privātumu.

Jūsu personas dati tiks automātiski dzēsti vai tiks uzlikts pseidonīms, ja uzņēmums, kas sākotnēji apkopojis datus, vairs neizmantos mūsu rīkus vai arī tam nav nepieciešams konkrētais datu kopums, lai mērītu vai uzlabotu rekrutēšanas procesu.

Kā un kur dati tiek uzglabāti?

Visi personas dati tiek glabāti elektroniski, un tiks fiziski uzglabāti ES valstīs.

Visi personas dati tiek glabāti elektroniski, un tiks fiziski uzglabāti ES valstīs.

Visa datu apstrāde tiek veikta, izmantojot nozares labākās prakses procedūras un šifrētus savienojumus (TLSHTTPS, SSH), vairāk par to dokumentā “Datu aizsardzības politika”.

Datu uzglabāšana vai apstrāde nenotiek ārpus ES robežām bez datu subjekta iepriekšējas piekrišanas.

Datu subjekta tiesības

Jums ir likumīgas tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei vai iebilst pret jūsu personas datu apstrādi.

Ja nolemjat nedot piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, diemžēl nevarēsiet turpmāk izmantot Jobilla pakalpojumus.

Jūs varat atsaukt savu iepriekšējo datu apstrādes piekrišanu, informējot Jobilla Datu aizsardzības Inspektoru (DPO), izmantojot to pašu e-pasta adresi, ar kuru sākotnēji sniedzāt piekrišanu. Jūs saņemsiet e-pasta apstiprinājumu pēc tam, kad jūsu dati būs izdzēsti no mūsu aktīvās sistēmas.

Ja jums ir kādi jautājumi par datu apstrādi Jobilla Oy, lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mums.

Ja kādu iemeslu dēļ jums šķiet, ka jūsu privātums nav pienācīgi vai likumīgi ievērots, varat sazināties ar Jobilla DPO vai tieši iesniegt sūdzību vietējai uzraudzības iestādei turpmākai pārbaudei.