Käyttöehdot työnhakijoille

Jobilla Oy
KÄYTTÖEHDOT TYÖNHAKIJOILLE
Versio: 10.3.2020

Käy säännöllisesti tällä sivulla tutustuaksesi mahdollisiin sopimusehtopäivityksiin.

Ehtojen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Jobilla Oy:n (jäljempänä “Jobilla”) kulloinkin käytössään olevissa verkko-osoitteissa tarjoamien rekrytointiin käytettävien palvelujen (jäljempänä "palvelu") käyttöön silloin, kun käyttäjänä on työnhakija (yksityishenkilö). Käyttäessään palvelua työnhakija sitoutuu käyttämään sitä näiden ehtojen, voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Työnantajien, organisaatioiden ja oikeushenkilöiden palvelun käyttöön sovelletaan käyttöehtoja, jotka löytyvät täältä: https://www.jobilla.com/.

Palveluntarjoaja

Jobilla Oy
Y-tunnus: 2655898-5
Vuorikatu 16 A 8, 00100 Helsinki
Suomi
www.jobilla.com

Palvelun kuvaus ja sisältö

Palvelu on on verkkopohjainen rekrytointiin käytettävä työkalu. Palvelua voivat käyttää sekä työnhakijat että työnantajat. Tarkemmat toiminnallisuuskuvaukset löytyvät Jobillan verkkosivuilta.

Muutokset ehtoihin ja palveluun

Jobilla varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja palveluun. Jobilla tiedottaa olennaisista ehtojen ja palvelun muutoksista asianmukaiseksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei erillistä ajankohtaa muutoksen voimaantulolle ole määritelty, tulee muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty. Jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen tai palvelun muuttamisen jälkeen työnhakijan katsotaan hyväksyneen muutokset ja sitoutuneen noudattamaan niitä.

Henkilötiedot ja tietosuoja

Palvelun käyttäjien yksityisyyden ja henkilötietojen suojaaminen on Jobillalle tärkeää. Kun työnhakija antaa palvelun kautta itseään koskevia tietoja tiettyyn tehtävään tai rekrytointiprojektiin liittyen, on työtehtävään rekrytoiva työnantaja näiden henkilötietojen rekisterinpitäjä. Kukin työnantaja käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja oman tietosuojaselosteensa mukaisesti. Linkki työnantajan tietosuojaselosteeseen on lähtökohtaisesti löydettävissä myös Jobillan palvelusta. Jos linkkiä ei kuitenkaan ole, suosittelemme käymään työnantajan omilla kotisivuilla. Jobilla on yleensä ns. henkilötietojen käsittelijän roolissa suhteessa organisaatioasiakkaisiin, jotka käyttävät palvelua rekrytointiin.

Käyttäjän palveluun syöttämä sisältö

Jobilla käyttää työnhakijan palveluun tuottamaa tai syöttämää sisältöä palvelun tuottamiseksi sille organisaatioasiakkaalle, jonka rekrytointiprojektiin työnhakijan antamat tiedot liittyvät. Lisäksi Jobillalla on oikeus käyttää työnhakijan tuottamia tietoja liiketoiminnassaan kootusti, kuten analyysi- ja tilastotietona, edellyttäen että sellainen tieto on anonyymiä eikä siitä voi tunnistaa yksittäistä työnhakijaa. Muutoin Jobilla ei lähtökohtaisesti luovuta työnhakijan antamia tietoja muille.

Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämät aineistot ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu yksinomaan Jobillalle tai muulle oikeudenhaltijalle. Palveluun voi liittyä myös muita immateriaalioikeuksia, jotka nekin kuuluvat Jobillalle.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Näihin ehtoihin ja palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Palvelun käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli palvelun käyttäjä katsotaan Kuluttajansuojalaissa tarkoitetuksi kuluttajaksi, on tällä kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kuluttajat voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkopohjaista riidanratkaisupalvelua, joka on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Suomalaiset kuluttaja-käyttäjät voivat riitatilanteessa kääntyä myös Kuluttajariitalautakunnan puoleen (katso lisää: kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).